Vormingsaanbod

De spiritwijzer is een instrument voor zorgverleners, om hen te ondersteunen en toe te rusten om het gesprek rond zin- en levensvragen niet uit de weg te gaan. Aan de slag gaan met de spiritwijzer vereist een gedragen en interdisciplinaire zorgvisie, waarbinnen de spirituele dimensie ook aandacht krijgt. Als zorgverlener hierop attent zijn, vereist de nodige vorming en begeleiding. Dit kan in de voorziening worden opgenomen door de pastor.

De diocesane medewerkers voor het zorgpastoraat en Cairos (CCV-regio in Caritas) werkten samen een vormingsaanbod uit rond de spiritwijzer, volgens het 'train the trainer' principe. We beogen dat elke deelnemende pastor geïnspireerd en toegerust weer naar huis keert om vol goesting de spiritwijzer in de eigen voorziening (verder) te introduceren en collega-zorgverleners te ondersteunen in het gebruik ervan. Deze vorming wil pastores (verder) toerusten met concrete werkvormen en materiaal, om de spiritwijzer in de eigen voorziening te implementeren. Zowel 'good practices' om andere zorgverleners op te leiden in het gebruik van de spiritwijzer, als suggesties om na te denken over de plaats van spirituele zorg in de eigen voorziening kunnen daarbij aan bod komen.

 

Aanbod op maat

Zorgvoorzieningen die willen werken met de spiritwijzer, kunnen ook voor een vorming op maat terecht bij Cairos. De concrete vragen en noden van de zorgvoorziening worden dan verzameld, om nadien (al dan niet samen met de pastor of spiritueel zorgverlener van de voorziening) een traject van vorming en/of begeleiding op touw te zetten waarbij er aandacht is voor de plaats van spirituele zorg in de voorziening en voor het gebruik van de spiritwijzer als een hulpmiddel hiervoor. Meer informatie kan je opvragen via cairos@ccv.be.