Wat is een spiritwijzer? 

In de context van zorg- en welzijnsvoorzieningen, in de interactie tussen zorgverleners en patiënten, cliënten of bewoners, komen vaak diepmenselijke thema’s aan bod. Vaak ook worden de zogenaamde ‘trage vragen’ gesteld, hoewel het niet evident is om tijd en ruimte te maken voor dergelijke vragen. Bovendien is een ander taalregister nodig om over levensvragen met elkaar te spreken. In vele zorgvoorzieningen wordt een aanbod van spirituele zorg georganiseerd om mensen te helpen bij deze levensvragen.

De spiritwijzer is een instrument dat ontwikkeld is om zorgverleners te ondersteunen en toe te rusten om dit gesprek over levensvragen niet uit de weg te gaan. De spiritwijzer is ingebed in een hedendaagse visie op spirituele zorg, en is bedoeld als instrument om verbinding te creëren tussen de eerstelijns-zorgverlening en de pastor of spiritueel zorgverlener op de tweede lijn. Het is zo een zinvol werkinstrument om levensvragen op het spoor te komen.

Op deze website vind je informatie over het gebruik van de Spiritwijzer in algemene ziekenhuizen, de geestelijke gezondheidszorg, de ouderenzorg en de sector voor mensen met een beperking. Je vindt er ook meer info over de vormingen die CCV Cairos opzet rond het gebruik van de Spiritwijzer. Uiteraard kan je ook al het werkmateriaal bestellen.